Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Вигідні придбання – продаж банківської застави

 Поєднуючи розвиток бізнес – моделі власного підприємства або фонду зі своєчасними фінансовими впливами і успішною рекламною політикою цілком можливо досягти вражаючих коефіцієнтів прибутку.
Для тих, хто не може змоделювати власну стратегію, банківські структури пропонують підтримку у вигляді фінансового підживлення, вимагаючи натомість відступлення прав на частину або на все майно.

Очікуваний результат: заставодавець користується кредитними коштами, сподіваючись на лояльність держави в плані стягнення з заставодавця кредитної застави.

 Ризики банків – вартісна невизначеність
Майно, відчужене законним способом на правах відкритої оферти, представляється на публічному ринку. Зрозуміло, що термін реального, ефективного продажу, за прийнятною вартістю досить невисокий. Реальну вартість об'єктів складно оцінювати, виходячи з сукупності багатьох факторів, наприклад:

  • заставна вартість завжди має відмінний від реальної вартості об'єкта коефіцієнт;
    • обидві сторони угоди досить добре обізнані про взаємні наміри, і вибудовують максимально вигідну для себе стратегію оцінювання об'єкта;
    • з плином часу ліквідність об'єктів знижується. У меншій мірі це стосується нерухомого майна, але тенденція зниження залишається незмінною;
    • зміна кон'юнктури ринку з моменту оцінки до фактичного попиту може як посилити, так і похитнути фінансовий фундамент банківської структури;
    • збільшення часу ліквідаційної експозиції може зіграти позитивну роль: позичальник має можливість виправити критичну ситуацію.

Для потенційного покупця пролонгація ліквідаційної експозиції - це шанс сконцентрувати фінансові ресурси і здійснити вигідне придбання.
Плюс ще й у тому, що купівля банківської застави – це придбання за зниженою вартістю цілком перспективного в плані ліквідності майна. Використовуючи сукупність придбаного заставного майна та власні активи, нескладно представити на ринок комплексне рішення, яке принесе чималий прибуток – залишається тільки все ретельно прорахувати.

Одна зі статей доходу великих фінансових корпорацій - це конфіскат. В ідеальному випадку, найбільш зручному для подальшого обороту коштів - це банківський конфіскат. Заставне майно, лізингове майно з простроченням платежів і нерухомість, що за рішенням суду переходять у володіння банку, реалізуються як банківський конфіскат.
Враховуючи усвідомлене рішення банку якнайшвидше позбутися майна у вигляді нерухомих та рухомих активів, що надійшли на баланс у вигляді майна позичальника, вартість навряд чи буде високою.

Як правило, майно, що реалізується банками, не потребує додаткової експертної оцінки: незалежні судові експерти точно визначають вартість відчужуваного майна на момент передачі прав банку.