Про реалізацію активів банків, що знаходяться на стадії ліквідації
Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Нормативно-правова база:

 1. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”
 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”
 1. Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО 05.07.2012р. № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 1581/21893
 1. Правила проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів банків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації, на Українській універсальній біржі, затверджені рішенням Біржового комітету Української універсальної біржі (нова редакція) (Протокол № 8 від 30.05.2016р.)
 2. Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.03.2016 № 388, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 р. за № 606/28736
 3. Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23.07.2012  № 10, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 р. за № 1370/21682.

 1. Відповідно до частини 1 ст. 50 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” З дня початку процедури ліквідації банку Фонд приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку.
 2. Відповідно до частини 4 ст. 50 Закону інвентаризація майна Банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені у строк до шести місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію Банку та відкликання банківської ліцензії.
 3. Відповідно до частин 3 та 4 ст. 51 Закону Фонд затверджує способи, порядок, склад та умови відчуження майна банку, включеного до ліквідаційної маси, у разі потреби організовує консолідований продаж майна кількох банків, що одночасно перебувають у процедурі ліквідації. Фонду заборонено відчужувати майно банку до затвердження виконавчою дирекцією Фонду способу, порядку, складу та умов відчуження майна такого банку, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом.
 4. Майно (активи) банку або кількох банків (пули активів) може бути реалізоване в один із способів, передбачених у ч. 6 ст. 51 Закону.

Вибір способів продажу майна (активів) здійснюється з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною у найкоротший строк.

 1. Порядок реалізації майна банку під час проведення ліквідаційної процедури регламентується нормативно-правовими актами Фонду, зокрема Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням Виконавчої дирекції ФГВФО 05.07.2012р. № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 1581/21893 , в частині, що не суперечить Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.
 2. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про:

1) затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу;

2) об'єднання майна банку або кількох банків у пули та/або продаж окремих інвентарних об'єктів;

3) строки та заходи передпродажної підготовки майна;

4) затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу;

5) обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні й ті самі об'єкти або пули активів;

6) проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, сформованих за рахунок майна кількох банків.

Інформація про вибраний спосіб та порядок продажу (умови, строки, порядок оплати, місце, початкова ціна тощо) майна банку або кількох банків оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду та веб-сайті банку, майно якого продається.

 1. Інформація про майно Банку, способи, порядок, склад та умови реалізації якого затверджені відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду, розміщується на сайті інформаційного порталу Фонду http://torgi.fg.gov.ua із зазначенням контактних даних Банку для його детального вивчення потенційними покупцями.
 2. Оголошення про продаж майна Банку розміщується на офіційному сайті Фонду http://fg.gov.ua за посиланням http://www.fg.gov.ua/assets-selling в розділі «Продаж майна банків», інформаційному порталі Фонду http://torgi.fg.gov.ua в розділі «Новини», сайті відповідного Банку та на сайті організації, яка попередньо відібрана Фондом на конкурсній основі для надання послуг з організації торгів (далі – Біржа) та обрана Банком.
 3. Керуючись інформацією в оголошенні про продаж майна Банку, потенційний покупець матиме можливість придбати бажане майно Банку у строки та на умовах, зазначених в даному оголошенні.
 4. Розмір винагороди УУБ.