Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

1. Що таке вугілля?
2. Що мені потрібно, щоб продати / купити вугільну продукцію на біржі?
3. Які у мене гарантії як у продавця вугільної продукції?
4. Які у мене гарантії як у покупця вугільної продукції?
5. Які переваги має біржова торгівля вугіллям над прямими договорами?

 

1. Що таке вугілля?

Відповідь:
Вугілля
- горючий матеріал, головна складова частина якого – вуглець. Різновиди вугілля можуть бути природними та штучними. До перших належать: торф, лігніт, кам'яне вугілля, антрацит; до других: кокс, ретортне вугілля, деревне вугілля, брикет.
Ретортне вугілля, залишок кам'яного вугілля при отриманні світильного газу; важке, щільне, без домішок, сталевого кольору, йде на пристр. гальванічних батарей. Деревне вугілля отримують або обпаленням в купах при неповному згоранні дерева, або сухою перегонкою дерева, тобто при розжарюванні його без доступу повітря. Деревне вугілля використовується для металургійного виробництв (виплавка заліза), у кузнях (кування заліза), для зварювання заліза. Здатність вугілля поглинати гази й багато рідини дозволяє застосовувати його як засіб для очищення рідин від сивушного масла, офарблюючих речовин.
Антрацит - викопне вугілля. Належить до кам'яновугільних порід, містить 90-94 % вуглецю. Колір від оксамитово- до залізно-чорного із сильним блиском скляним або напівметалічним; твердіший за буре та звичайне кам'яне вугілля. Ефективний горючий матеріал, але горить тільки при сильній тязі повітря, без полум'я (або з дуже слабким); без запаху й диму.
Кам'яне вугілля - тверда пальна корисна копалина рослинного походження; різновид вугіллів копалин із високим умістом вуглецю й більшою щільністю, ніж у бурого вугілля. Є щільною породою чорного, іноді сіро-чорного кольору з блискучою, напівматовою або матовою поверхнею. Містить 75-97 % і більше вуглецю; 1,5-5,7 % водню; 1,5-15 % кисню; 0,5-4 % сірки; до 1,5 % азоту; 2-45 % летких речовин; кількість вологи коливається від 4 до 14 %; золи – зазвичай від 2-4 % до 45 %. Вища теплота згорання, у перерахунку на сухий беззольний стан К. в., не менше 30,5-36,8 мДж/кг.
Кам'яне вугілля утворюється з продуктів розкладання органічних залишків вищих рослин, які зазнали змін (метаморфізму) в умовах тиску оточуючих порід земної кори й порівняно високої температури. Зі зростанням ступеня метаморфізму в горючій масі кам'яного вугілля послідовно збільшується вміст вуглецю й одночасно зменшується кількість кисню, водню, летких речовин; змінюються також теплота згорання, здатність спікатися й ін. властивості. На зміні цих якостей, визначуваних за наслідками термічного розкладання вугілля (вихід летких речовин, характеристика нелеткого залишку), базується прийнята промислова класифікація кам'яного вугілля за марками: довгополум'яне (Д), газове (Г), газове жирне (ГЖ), жирне (Ж), коксове жирне (КЖ), коксове (К), пісне спікливе (ПС), пісне (П), слабоспікливе (СС), півантрацити (ПА) й антрацити (А). Іноді антрацити виділяються в окрему групу. Для коксування використовується в основному кам'яне вугілля марок Г, Ж, К й ПС, частково Д і П. З переходом кам'яного вугілля від марки Д до марок П-А відбувається зменшення вологи в робочому паливі від 14 % у кам'яного вугілля марки Д до 4,5-5,0 % у марок П-А; зменшення вмісту (у горючій масі) кисню від 15 % до 1,5 %; водню – від 5,7 % до 1,5 %; уміст сірки, азоту й золи не залежить від приналежності до тієї або іншої марки. Теплота згорання горючої маси кам'яного вугілля послідовно зростає від 32,4 мДж/кг (7750 ккал/кг) у марки Д до 36,2-36,6 мДж/кг (8650-8750 ккал/кг) у марки К і знижується до 35,4-33,5 мДж/кг (8450-8000 ккал/кг) у марок ПА й А.
За розміром отримуваних при видобутку шматків кам'яного вугілля класифікується на: плиткове (П) – понад 100 мм, крупне (К) – 50-100 мм, горіх (Г) – 26-50 мм, дрібне (Д) - 13-25 мм, насінина (Н) – 6-13 мм, штиб (Ш) – менше ніж 6 мм, рядове (Р) – не обмежене розмірами. Приналежність до марки й величина шматків К. в. позначаються буквеними поєднаннями – ДК та ін.

Наверх

2. Що мені потрібно, щоб продати / купити вугільну продукцію на біржі?

Відповідь:
Вам необхідно зареєструватися на сайті www.uub.com.ua і слідувати подальшим інструкціям.

Наверх

3. Які у мене гарантії як у продавця вугільної продукції?

Відповідь:
Ви, як продавець, співпрацюючи з біржею, отримуєте гарантії підписання контракту, після торгів їх переможцем, так, як покупці перед торгами вносять на рахунок біржі гарантійне забезпечення, на суму якого вони будуть оштрафовані, якщо не підпишуть контракт.

Наверх

4. Які у мене гарантії як у покупця вугільної продукції?

Відповідь:
Ви як покупець, співпрацюючи з біржею, отримуєте гарантії підписання контракту продавцем, після торгів, так, як продавці перед торгами вносять на рахунок біржі гарантійне забезпечення, на суму якого вони будуть оштрафовані, якщо не підпишуть контракт. Також ви можете отримати гарантії поставки товару в повному обсязі, необхідної якості і в строк. Для цього біржею передбачений механізм, при якому продавець не отримує оплати за товар до тих пір, поки товар не буде прийнятий Вами.

Наверх

5. Які переваги має біржова торгівля вугіллям над прямими договорами?

Відповідь:
1. Біржова торгівля дозволяє поводити спотові торги вугільною продукцією як на біржових аукціонах, так і за допомогою електронної торгової системи біржі, витрачаючи мінімальні зусилля на маркетинг, не виходячи зі свого офісу.
2. Перехід на біржову торгівлю вугіллям - це, фактично, перехід на прогресивні європейські методи роботи, що підвищить привабливість компанії для європейських інвесторів. Для великих публічних компаній купівля-продаж оптових партій вугілля на біржі стане ще одним серйозним кроком до прозорості та публічності на їхньому європейському шляху. Це значно підвищує престижність компанії.
3. Біржова торгівля дає можливість:
- Встановити справедливу ціну на електроенергію, для генерації якої використовується вугілля, а також на іншу продукцію і послуги для виробництва і надання яких використовується вугілля.
- Пом'якшувати різку нестійкість цін, встановлювати справедливі ціни, наближати механізм ціноутворення до світової практики, формувати конкурентне середовище з прозорою і не дискримінаційною торгівлею.
- Підвищувати оборот, а значить і прибутковість, дає можливість заробляти на різниці цін (спекулювати);
- Краще відчувати ринок і формувати оптимальні пропозиції;
- Спрощувати процедури пошуку потенційних покупців та укладання договорів (оптимізація витрат);
- Здійснювати реєстрацію контрактів з імпорту та експорту вугілля на біржі;
- Здійснювати контроль з проведення розрахунків і забезпечення виконання зобов'язань.

Наверх

Замовити послугу або отримати консультацію можна за тел. (044) 221-32-33 або e-mail: info@uub.com.ua