Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Будівельно-технічна експертиза, поряд з іншими видами судових інженерно-технічних експертиз, має все більше значення для встановлення істини у цивільних, господарських і навіть з кримінальних справ і базується на знаннях з області технології будівельного виробництва, будівельної механіки, технології виробництва будівельних деталей і конструкцій, організації будівельного виробництва та проектування. Далі...

Земельно-технічна експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань певних земельних ділянок, документів, які містять інформацію відносно земельної ділянки, що перебуває в провадженні органів слідства, суду та розроблення варіантів розподілу або порядку користування досліджуваних ділянок у відповідності до діючих нормативних документів. Далі...

Основними завданнями оціночно-будівельної експертизи є:

  1. визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо);
  2. визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам. Далі...

За останні роки органи слідства, суди розглядали справи пов’язані з достовірністю визначення різних видів вартості земельних ділянок.

З метою більш повного задоволення потреб слідчої та судової практики щодо вирішення питань, які потребують застосування наукових, технічних або інших спеціальних знань у 2005 році була організована самостійна судова оціночно-земельна експертиза, як підвид судової інженерно-технічної експертизи.

Оціночно-земельна експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань певних земельних ділянок, документів, які містять інформацію відносно визначення вартості об'єкта оцінки (земельної ділянки) на дату оцінки, що перебуває в провадженні органів слідства, суду. Далі...