Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Шановні громадяни та керівники підприємств, установ, організацій!

Наразі в Україні існує великий запит на швидке, незалежне та економне вирішення спорів як у господарсько-правовій, так і цивільно-правовій сферах.

Саме з цією метою Українською універсальною біржею було засновано Постійно діючий Третейський суд, що є недержавним незалежним органом для розгляду будь-яких справ, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком:

 1. справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;
 2. справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;
 3. справ, пов’язаних з державною таємницею;
 4. справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);
 5. справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;
 6. справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;
 7. справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;
 8. справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
 9. справ у спорах, що виникають з трудових відносин;
 10. справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;
 11. інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;
 12. справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;
 13. справ, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;
 14. справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Суддями Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі є відомі практикуючі юристи, адвокати та науковці зі спеціалізацією в галузях цивільного та господарського права.

Для Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі абсолютним пріоритетом є якісне вирішення кожної справи та складання текстів рішень у відповідності з Висновком № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень.

Судочинство в Постійно діючому Третейському суді при Українській універсальній біржі, порівняно із процесом у державних судах, має низку переваг, а саме:

 1. розмір третейського збору за розгляд спору визначається не законами, а регламентом третейського суду, і він є значно меншим від сум, встановлених Законом «Про судовий збір». При цьому, для зручності клієнтів третейський збір розраховується за тими ж принципами, що в державних судах;
 2. законність, швидкість і зручність вирішення спорів, порівняно з судочинством у державних судах. Зокрема, засідання третейського суду може проводитися у вихідний день або у будь-який зручний для сторін час;
 3. мінімум формальностей – третейський розгляд не обтяжений жорсткими процесуальними рамками та відбувається в невимушеній обстановці;
 4. третейський суд має зручне та сучасне приміщення для вирішення спорів;
 5. відсутні будь-які обмеження щодо участі осіб у засіданні третейського суду в режимі відеоконференції;
 6. незважаючи на те, що місцезнаходженням Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі є вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, сторони можуть на свій розсуд домовитися про проведення засідань третейського суду в іншому місці на території України;
 7. демократичність процесу розгляду спорів – сторони самостійно обирають арбітрів зі списку третейських суддів, визначають дату і час судового засідання. Третейські судді завжди йдуть на зустріч сторонам при виникненні потреби відкласти або оголосити перерву в розгляді справи;
 8. конфіденційність третейського розгляду та збереження комерційної таємниці. Рішення третейського суду не підлягають оприлюдненню;
 9. визнання державою рішень третейського суду та видача державними судами наказів на примусове виконання рішень третейського суду.

З повагою,

Секретар Постійно діючого Третейського суду

при Українській універсальній біржі

Олефір Андрій Олександрович

Тел.: +380991213636.