Третейське застереження
Результат торгів станом на 22.02.18: Будліс EXW: 1144.31 (-12.28%) | Техсировина для ВТП сосна EXW: 847.48 (+7.28%) | Техсировина для ВТП тополя EXW: 733.65 (+6.58%) | Пиловник вільха EXW: 953.80 (+37.22%) | Пиловник мл EXW: 769.28 (-1.19%) | Пиловник клен EXW: 1454.00 (+1.14%) | Пиловник осика EXW: 791.20 (+6.06%) | Пиловник ясен EXW: 2827.42 (-21.58%) | Пиловник сосна EXW: 1379.30 (+1.92%) | Підтоварник сосна EXW: 1030.57 (+14.25%) | Пиловник дуб (підпар) EXW: 5192.31 (-14.36%) | Пиловник тополя EXW: 436.80 (-16.77%) | Пиловник тл EXW: 1102.80 (+19.35%) | Пиловник дуб EXW: 7874.49 (+25.11%) | Сировина для кріпильних робіт EXW: 866.73 (+23.92%) | Техсировина для ВТП мл EXW: 479.70 (-14.58%) | Техсировина для ВТП ясен EXW: 2080.71 (+48.78%) | Техсировина для ВТП вільха EXW: 461.14 (+37.24%) | Техсировина для ВМП клен EXW: 600.00 (+66.67%) | Техсировина для ВТП клен EXW: 106.91 (-90.74%) | Техсировина для ВМП граб EXW: 600.00 (+66.67%) |

Третейське застереження, рекомендоване Постійно діючим

Третейським судом при Українській універсальній біржі

Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону «Про третейські суди» і розділу 3 Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

У зв’язку з цим, сторони можуть використовувати таке третейське застереження: «Будь-який спір, що виникає з цього договору (контракту) або у зв’язку з ним, зокрема, щодо його тлумачення, зміни, розірвання, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі. Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватися Регламент Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі. Регламент Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі та Положення про Положення про Постійно діючий Третейський суд при Українській універсальній біржі є невід’ємними частинами цього третейського застереження, сторони ознайомлені з їх змістом та зобов’язуються дотримуватися закріплених у ним правил».

З огляду на те, що Регламент Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі дає сторонам право на свій розсуд визначити кількісний і персональний склад третейських суддів, що розглядатимуть спір, а також місце проведення третейського розгляду, сторони можуть у третейській угоді використати такі положення: «Третейський розгляд справи здійснюється Постійно діючим Третейським судом при Українській універсальній біржі у складі ____(_____________) суддів, а саме: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім¢я, по батькові осіб, внесених до Списку третейських суддів Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі). Місцем третейського розгляду є: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адреса в межах території України)».

При цьому, сторони мають враховувати, що Постійно діючий Третейський суд при Українській універсальній біржі може розглядати справи в складі не менше, ніж трьох третейських суддів, або в іншій непарній кількості суддів, погодженій сторонами. За загальним правилом місцем третейського розгляду є місцезнаходження Постійно діючого Третейського суду при Українській універсальній біржі, але сторони можуть домовитися про проведення третейського розгляду в іншому населеному пункті на території України.